Welsh Mountain Zoo Colwyn Bay - The National Zoo of Wales

Ymddiriedolwyr

Bwrdd yr Ymddiriedolwyr:

David W. Williams MBE DL (Cadeirydd)
Mark Polin QPM, Prif Gwnstabl Gogledd Cymru
Patricia Hughes DL
Y Fonesig Janet Jones YH DL
Trefor G. Jones CVO CBE
Prof Sian Hope OBE (Ex-officio 01/04/17 tan 31/03/18) Uchel Siryf Gwynedd
Charlotte Howard (Ex-officio 01/04/17 tan 31/03/18) Uchel Siryf Clwyd

Henry Fetherstonhaugh OBE LL
David Hinchliffe (Trysorydd Mygedol)
Lloyd FitzHugh OBE YH DL
David Catherall DL
Paul Hinchliffe

Stephen Thomas