Welsh Mountain Zoo Colwyn Bay - The National Zoo of Wales

Pwy ydyn ni’n ei gefnogi

Mae PACT yn annog cymunedau lleol i weithio gyda’r Timau Plismona yn y Gymdogaeth i ddatblygu cynlluniau sy’n rhoi sylw i bryderon lleol, ac mae’n Hymddiriedolwyr wedi ymrwymo i gynnig cymorth ariannol i’r rheini sy’n haeddu cefnogaeth fwyaf.

Fel y rhan fwyaf o gyllidwyr eraill, rhaid i PACT reoli ei weithgarwch cynnig grantiau mewn modd priodol i sicrhau fod yr arian yn gwneud cyfraniad gwirioneddol i ansawdd bywyd yng ngogledd Cymru.

Bydd y Prosiectau a welir yma yn rhoi syniad ichi o’r cynlluniau amrywiol yr ydym wedi buddsoddi ynddynt a pham mae cymunedau lleol yn teimlo eu bod yn bwysig.

Yn ychwanegol at hyn rydym yn datblygu ein cynllun ein hunain, Justice In A Day, a fydd yn cael ei gyflwyno mewn ysgolion ar draws gogledd Cymru yn ystod 2012. Cafwyd nawdd i’r prosiect hwn gan amryw o bartneriaid – Comtek Network Systems Ltd; Magnox; Gwasanaeth Tân ac Achub Gogledd Cymru; Cronfa Addysg Thomas Howells, Scottish Power Foundation a Clwyd Theatr Cymru.