Welsh Mountain Zoo Colwyn Bay - The National Zoo of Wales

Achub clwb bocsio sy’n gartref i bencampwyr, diolch i arian a gymerwyd oddi ar droseddwyr

Posted in: Articles, Features Posted on 19th Mar 2018

Mae clwb bocsio ym Mangor sydd wedi cynhyrchu nifer o bencampwyr Cymru wedi cael ei achub rhag gorfod cau. Cafodd grant i brynu offer newydd roedd yr aelodau ifanc ei angen yn fawr – a hynny diolch i arian a atafaelwyd gan droseddwyr. Mae Clwb Bocsio Maesgeirchen, enw newydd Clwb Bocsio Bangor, wedi bod yn […] Read More.

(English) CCTV in Bala

Posted in: Articles, Features Posted on 19th Mar 2018

Mae Swyddog Cefnogi Cymuned yr Heddlu wedi helpu ariannu Camerâu Teledu Cylch Cyfyng ym maes chwarae Parc Heol, Y Bala. Grŵp cymunedol wedi ei leoli ar Castle St, Y Bala yw Parc Heol ac mae’r parc ar agor i blant ysgol a thrigolion yr ystadau tai gerllaw. Mae Tîm Cymdogaeth Ddiogelwch De Gwynedd yn cefnogi […] Read More.

Cyfiawnder mewn Diwrnod 2018

Posted in: Articles, Features Posted on 16th Mar 2018

Mae eleni’n cynrychioli 20fed pen-blwydd Ymddiriedolaeth yr Heddlu a Chymunedau (PACT) sy’n cefnogi mentrau cymunedol sy’n anelu i annog amgylchfydoedd diogelach drwy ymdrin â phroblemau presennol. Mae prif brosiect PACT, Cyfiawnder mewn Diwrnod, yn ôl am ei wythfed blwyddyn ac ar hyn o bryd yn cynnal gweithdai gydag ysgolion ledled Gogledd Cymru. Mewn partneriaeth â […] Read More.

Porthmadog Farmwatch

Posted in: Articles Posted on 29th Aug 2017

Mewn ymgais i fynd i’r afael â throsedd cefn gwlad yng Ngogledd Orllewin Cymru, mae’r Tîm Troseddau Cefn Gwlad wedi gweithio gyda PACT (Ymddiriedolaeth yr Heddlu a’r Gymuned) i sefydlu cynllun Gwarchod Ffermydd yn yr ardal. Sefydlwyd y cynllun hwn wedi i gyfarfod cymuned gael ei gynnal yn gynharach eleni yn yr ardal leol. Galwyd […] Read More.

Crimebeat Supports Amlwch Community Pride

Posted in: Articles Posted on 25th Aug 2017

Mae SCCH Amlwch wedi bod yn gweithio gyda Trechu Trosedd Gwynedd a’r grŵp cymunedol  Caru Amlwch i gynnal llu o weithgareddau ar gyfer bobl ifanc. Diolch i gyllid o £400 gan Trechu Trosedd, a chefnogaeth gan y gwasanaethau ieuenctid a llety, trefnwyd nifer o weithgareddau gan gynnwys prosiectau rhwng y cenedlaethau i dorri rhwystrau rhwng yr hen […] Read More.

Your Community Your Choice 2017

Posted in: Articles Posted on 25th Aug 2017

Arian troseddwyr yn rhoi hwb i grwpiau cymunedol Mae cronfa arbennig sy’n defnyddio arian sydd wedi ei atafaelu oddi wrth droseddwyr er mwyn helpu grwpiau cymunedol yng Ngogledd Cymru, yn mynd i gynyddu’r arian sydd i’w ddosbarthu i dros £200,000 mewn pum mlynedd. Mae’r Gwobrau Eich Cymuned, Eich Dewis unwaith eto yn cyfrannu dros £40,000 […] Read More.

Porthmadog Shed-ucation

Posted in: Articles Posted on 20th Aug 2017

Ar ddydd Mercher, 9 Awst, cyflwynodd y Swyddog Cefnogi Cymuned Paula Stewart siec i Feithrinfa’r Hen Ysgol ym Mhorthmadog gan Ymddiriedolaeth yr Heddlu a’r Gymuned (PACT). Bydd y £200 yn cyfrannu at offer garddio a chloeon sied ar gyfer rhandir newydd y feithrinfa yn llain Cae Pawb ym Mhorthmadog.   Ymgeisiodd SCC Paula Stewart am y […] Read More.

Rhyl Summer Adventure

Posted in: Articles Posted on 17th Aug 2017

Cafodd Tîm Cymdogaethau Diogelach De’r Rhyl nawdd drwy Uwch Siryf Cronfa Trechu Trosedd Clwyd i weithio mewn partneriaeth gyda Marsh Tracks, Dave Henley (hyfforddwr Clwb Beicio’r Rhyl) a Maes Chwarae Antur Y Rhyl (RAPA). Mae hyn er mwyn cynnal rhaglen o weithgareddau haf i blant lleol. Yn ystod gwyliau’r haf mae RAPA wedi cynnal cyfres […] Read More.

Plastic Police

Posted in: Articles Posted on 15th Aug 2017

Mae Tîm Cymdogaethau Diogelach De Gwynedd wedi gweithio ar y cyd gyda’r  Cambrian Beach Blue Wave Team [CBBWT] er mwyn ceisio parhau gyda statws baner glas y traethau. Mae plastig ar ein traethau yn fygythiad mawr i gymunedau ar yr arfordir. Gronynnau mân o blastig a dafnau sydd yn parhau ar ôl i wastraff  môr […] Read More.

Justice in a Day enters its seventh year

Posted in: Articles Posted on 12th Apr 2017

Now in our seventh year teenagers have been given an incredible insight into the youth justice system through theatre and education through our headline project ‘Justice in a Day’, a partnership between Theatr Clwyd and the Police and Community Trust (PACT).   This year the scheme, sponsored by ScottishPower, involved about 50 north Wales schools […] Read More.