Welsh Mountain Zoo Colwyn Bay - The National Zoo of Wales

(English) CCTV in Bala

Posted in: Articles, Features
Posted on 19th Mar 2018

Mae Swyddog Cefnogi Cymuned yr Heddlu wedi helpu ariannu Camerâu Teledu Cylch Cyfyng ym maes chwarae Parc Heol, Y Bala.

Grŵp cymunedol wedi ei leoli ar Castle St, Y Bala yw Parc Heol ac mae’r parc ar agor i blant ysgol a thrigolion yr ystadau tai gerllaw.

Mae Tîm Cymdogaeth Ddiogelwch De Gwynedd yn cefnogi datblygiad Parc Heol yn llwyr gan ei fod yn cynnig lle diogel i blant ac yn helpu lleihau problemau gwrthgymdeithasol.

Mae’r parc hefyd yn agos at Glwb Pêl-droed y Bala a’r Clwb Bowlio.

Gwnaeth SCCH Lona Davenport gais am grant Ymddiriedolaeth Yr Heddlu a’r Gymuned (PACT) a ddefnyddiwyd i brynu a chynnal y camerâu.

Meddai SCCH Davenport: “Mae hyn yn golygu yn ystod cyfnodau prysur bydd sylwi ar unrhyw beth amheus yn haws a bydd rhieni yn dawelach eu meddyliau oherwydd y diogelwch ychwanegol yn y lle chwarae.

“Mae camera cylch cyfyng yn ffordd wych o atal ymddygiad gwrthgymdeithasol a fandaliaeth yn ogystal â gwneud hi’n haws i ddal drwgweithredwyr sy’n ymddangos ar gamera.”

Cyflwynwyd y grant bach gan PACT o £250 i Ffion Roberts, Lona Thomas, Hayley Harland a Mair Roberts, y pedair ohonynt yn rhieni, fis Tachwedd diwethaf.

Mae’r pwyllgor yn ddiolchgar iawn am y gefnogaeth barhaus oddi wrth Heddlu Gogledd Cymru gan nodi bod rhodd SCCH Davenport yn sicr o gael effaith fawr ar dawelwch meddwl y gymuned.