Welsh Mountain Zoo Colwyn Bay - The National Zoo of Wales

Achub clwb bocsio sy’n gartref i bencampwyr, diolch i arian a gymerwyd oddi ar droseddwyr

Posted in: Articles, Features Posted on 19th Mar 2018

Mae clwb bocsio ym Mangor sydd wedi cynhyrchu nifer o bencampwyr Cymru wedi cael ei achub rhag gorfod cau. Cafodd grant i brynu offer newydd roedd yr aelodau ifanc ei angen yn fawr – a hynny diolch i arian a atafaelwyd gan droseddwyr. Mae Clwb Bocsio Maesgeirchen, enw newydd Clwb Bocsio Bangor, wedi bod yn […] Read More.

(English) CCTV in Bala

Posted in: Articles, Features Posted on 19th Mar 2018

Mae Swyddog Cefnogi Cymuned yr Heddlu wedi helpu ariannu Camerâu Teledu Cylch Cyfyng ym maes chwarae Parc Heol, Y Bala. Grŵp cymunedol wedi ei leoli ar Castle St, Y Bala yw Parc Heol ac mae’r parc ar agor i blant ysgol a thrigolion yr ystadau tai gerllaw. Mae Tîm Cymdogaeth Ddiogelwch De Gwynedd yn cefnogi […] Read More.

Cyfiawnder mewn Diwrnod 2018

Posted in: Articles, Features Posted on 16th Mar 2018

Mae eleni’n cynrychioli 20fed pen-blwydd Ymddiriedolaeth yr Heddlu a Chymunedau (PACT) sy’n cefnogi mentrau cymunedol sy’n anelu i annog amgylchfydoedd diogelach drwy ymdrin â phroblemau presennol. Mae prif brosiect PACT, Cyfiawnder mewn Diwrnod, yn ôl am ei wythfed blwyddyn ac ar hyn o bryd yn cynnal gweithdai gydag ysgolion ledled Gogledd Cymru. Mewn partneriaeth â […] Read More.