Welsh Mountain Zoo Colwyn Bay - The National Zoo of Wales

Achub clwb bocsio sy’n gartref i bencampwyr, diolch i arian a gymerwyd oddi ar droseddwyr

more about this

(English) CCTV in Bala

more about this

Cyfiawnder mewn Diwrnod 2018

more about this

Croeso i wefan Ymddiriedolaeth Heddlu Gogledd Cymru a’r Gymuned (PACT)

Lansiwyd Ymddiriedolaeth Heddlu Gogledd Cymru a’r Gymuned (PACT) yn 1998 i gefnogi cynlluniau cymunedol, yn arbennig y rheini y mae’r Heddlu’n rhan ohonynt, sy’n ceisio gwella ansawdd bywyd drwy ostwng lefelau troseddu ac ofn pobl o wynebu troseddu yn holl gymunedau gogledd Cymru.

Mae PACT yn annog ceisiadau gan grwpiau cymunedol a gwirfoddol, mewn partneriaeth â’u Timau Plismona yn y Gymdogaeth, a fydd yn cael effaith gadarnhaol mewn cymunedau lleol ac yn annog amgylchedd saffach a gwell ansawdd bywyd.

Rydym yn ymrwymo i gefnogi prosiectau cymunedol lleol sy’n ateb ein hamcanion ac yn helpu i gael effaith gadarnhaol.